SERA
SERA
Sera Gazı Emisyonlarına İlişkin Mevzuat

"Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik",  25 Nisan 2012 tarihli ve 28274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bir dizi maddesinde yapılan değişiklikler ile Yönetmelik 17 Mayıs 2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete'de revize edilerek yayımlanmıştır.

Yönetmelik'te yer alan izleme ve raporlama yükümlülüklerine ilişkin Bakanlığımızca "Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ” hazırlanmıştır.

Mevzuat kapsamında, Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan faaliyetleri gerçekleştiren tesisler, her yıl düzenli olarak izleme, raporlama ve doğrulama sürecine tabi olacaktır. Tebliğ kapsamında hazırlanacak olan İzleme Planları, 1 Ekim 2014 tarihine kadar Çevre Bilgi Sistemi aracılığı ile Bakanlığa iletilecektir. İzleme Planlarının onaylanmasını takiben tesisler 1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek emisyonları içeren doğrulanmış Emisyon Raporlarını 30 Nisan 2016 tarihine kadar Bakanlığa sunacaklardır.